سال جدید چینی در راه است

سال جدید قمری در سال 2021 12 فوریه است.
در طول جشنواره بهار ، هان چین و برخی اقلیت های قومی جشن های مختلفی را برگزار می کنند. این فعالیت ها عمدتاً نیاکان پرستش ، با اشکال غنی و رنگارنگ و ویژگی های غنی قومی است.
Amso new year (2)
 

 

 

 

 

 

 

تحت تأثیر فرهنگ چین ، برخی از کشورها و ملل وابسته به حلقه فرهنگ شخصیت های چینی نیز رسم است که جشن بهار را جشن می گیرند. در روز جشنواره بهار ، مردم با ابراز انتظارات مشتاقانه خود برای سال آینده و بهترین آرزوها برای سال جدید ، تا آنجا که ممکن است به خانه های خود باز می گردند تا با خانواده خود متحد شوند.
جشنواره بهار نه تنها یک جشنواره است بلکه یک حامل مهم برای مردم چین است تا احساسات خود را آزاد کنند و خواسته های روانشناختی آنها را برآورده کنند. این کارناوال سالانه ملت چین است.


زمان ارسال: فوریه-08-2021